ธุรกิจอาหารเข้าครัวสร้างทักษะทำอาหารร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เข้าครัวสร้างทักษะและประสบการณ์การทำอาหารสถานที่จริงในรายวิชาหลักการประกอบอาหาร เพื่อเรียนรู้จักหลักการประกอบอาหาร ขั้นตอนและเทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ และหลักการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบ ณ ห้องครัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยประเดิมสามเมนูแรก “แกงส้มชะอมไข่ ผัดผักรวม ทับทิมกรอบ” สอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ประธานหลักสูตรธุรกิจอาหาร

ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า “ตนและเพื่อนเลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะชอบทำอาหาร รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทาย บวกกับต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พอควร ซึ่งในวันนี้ที่จะได้เข้าครัวลงมือทำอาหารเป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นมากๆ จึงตั้งใจคัดเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ทำอาหารเป็นอย่างดี”

ด้านอาจารย์ผู้สอน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “วิชานี้เป็นวิชาหลักการประกอบอาหาร ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติจริงจึงจะได้ประสบการณ์และทักษะ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตั้งใจตักตวงความรู้ รวมถึงเคล็ดลับในการทำอาหารจากผู้สอนไปให้ได้มากที่สุด”

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
รายงาน/ถ่ายภาพ
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

แกงส้มชะอมไข่ ผัดผักรวม ทับทิมกรอบ