น้องน้ำ ตัวแทนภาคใต้การแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2019

นางสาวณัฐกานต์ วิชัย (น้องน้ำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Makro HoReCa Challenge 2019 จากการแข่งขันปรุงอาหารจานหลัก (Main Course) อาหารเอเชีย จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน

Read more

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทำอาหาร ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมแข่งขันทำอาหาร ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018” เป็นกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟภาคใต้

Read more

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล ณ So Sweet By ครูยุ้ย จังหวัดปทุมธานี การอบรมในครั้งนี้อาจารย์วัชรีได้กล่าวว่า เป็นการอบรมเค้กโรล รวมทั้งการทบทวนพื้นฐานในการทำเค้ก ได้อบรมทั้งโรลสปันจ์และโรลชิฟฟอน ที่สามารถดัดแปลงได้สารพัดรส ในคลาสอบรมนี้เค้กตัวที่โดดเด่นที่สุด

Read more

ธุรกิจอาหารเข้าครัวสร้างทักษะทำอาหารร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เข้าครัวสร้างทักษะและประสบการณ์การทำอาหารสถานที่จริงในรายวิชาหลักการประกอบอาหาร เพื่อเรียนรู้จักหลักการประกอบอาหาร ขั้นตอนและเทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ และหลักการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบ ณ ห้องครัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยประเดิมสามเมนูแรก

Read more