อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)

เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2561 สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)” ณ ห้อง MSC2-07 และ ห้อง MSC2-03

Read more

นักศึกษาธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมไหว้ครู และรับขวัญน้องปี 1 (รหัส61)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จัดพิธีไหว้ครูอย่างเรียบง่าย เพื่อนอบน้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ด้วยความกตัญญูกตเวที แสดงถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ที่มั่นคงและงดงาม การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ ห้อง GA104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู มีกิจกรรมรับขวัญน้องปี 1

Read more

กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รหัส 61 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ภาพบรรยายกาศของกิจกรรมในวันนี้ มีความสนุกสนาม รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชา      

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร” สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในอาชีพธุรกิจอาหารให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ และให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญนายอนุสร เทพปินตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ทักษะ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารร่วมสาธิตทำอาหาร ในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร ”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้เข้าร่วมสาธิตทำอาหารในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด”

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในวิชาอาหารไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหาร ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด” อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ผู้สอนวิชาอาหารไทย กล่าวถึงเหตุผล ที่เลือกนำเมนูข้าวผัดสับปะรด มาเป็นวิชาปฏิบัติในวันนี้เพราะว่า เมนูประเภทข้าวผัดเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่สำคัญของไทย เนื่องจาก ข้าวเป็นอาหารประจำชาติไทย “ข้าวผัด”

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนูขนมไทย”ขนมถั่วแปบ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และลงมือฝึกภาคปฏิบัติทำขนมไทย “ขนมถั่วแปบ” ในรายวิชาขนมไทย ซึ่งสอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ขนมถั่วแปบ : เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวห่อไส้ ประกอบด้วยถั่วเหลือง มะพร้าวขูด รับประทานคู่กับน้ำตาลทราย ที่ผสมงาขาว

Read more

ธุรกิจอาหารนำนักศึกษาดูงานในกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018” ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานในกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018” (Makro-Horeca-Challenge-2018) ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนูอาหารไทย”ผัดไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติในวิชาอาหารไทย ในวันดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ “ผัดไทย” สอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร “ผัดไทย” เป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยสมชื่อ นอกจากจะเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเมนูที่ดังไปไกลทั่วโลกจนถูกยกให้เป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทย การเรียนการสอนในวิชาอาหารไทย จึงต้องหยิบยกเอาเมนู

Read more

การฝึกภาคปฏิบัติทำขนมลูกชุบ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาขนมไทย ซึ่งในคาบวิชาดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้การทำขนมลูกชุบและได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การกวนถั่ว การปั้น การตกแต่งเพิ่มเติมสีสัน ขั้นตอนการชุบวุ้น จนได้ออกมาเป็นขนมลูกชุบที่สวยงามน่ารับประทาน นอกจากนี้การลงมือปฏิบัติแล้วนักศึกษายังต้องเรียนรู้การคำนวณต้นทุน และขั้นตอนกระบวนการนำขนมออกขายจริง ภายใต้การสอนและดูแลใกล้ชิดจากอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร  

Read more