น้องน้ำ ตัวแทนภาคใต้การแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2019

นางสาวณัฐกานต์ วิชัย (น้องน้ำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Makro HoReCa Challenge 2019 จากการแข่งขันปรุงอาหารจานหลัก (Main Course) อาหารเอเชีย จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)

เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2561 สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)” ณ ห้อง MSC2-07 และ ห้อง MSC2-03

Read more

นักศึกษาธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมไหว้ครู และรับขวัญน้องปี 1 (รหัส61)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จัดพิธีไหว้ครูอย่างเรียบง่าย เพื่อนอบน้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ด้วยความกตัญญูกตเวที แสดงถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ที่มั่นคงและงดงาม การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ ห้อง GA104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู มีกิจกรรมรับขวัญน้องปี 1

Read more

กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รหัส 61 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ภาพบรรยายกาศของกิจกรรมในวันนี้ มีความสนุกสนาม รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชา      

Read more

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทำอาหาร ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมแข่งขันทำอาหาร ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018” เป็นกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟภาคใต้

Read more

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล ณ So Sweet By ครูยุ้ย จังหวัดปทุมธานี การอบรมในครั้งนี้อาจารย์วัชรีได้กล่าวว่า เป็นการอบรมเค้กโรล รวมทั้งการทบทวนพื้นฐานในการทำเค้ก ได้อบรมทั้งโรลสปันจ์และโรลชิฟฟอน ที่สามารถดัดแปลงได้สารพัดรส ในคลาสอบรมนี้เค้กตัวที่โดดเด่นที่สุด

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร” สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในอาชีพธุรกิจอาหารให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ และให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญนายอนุสร เทพปินตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ทักษะ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารร่วมสาธิตทำอาหาร ในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร ”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้เข้าร่วมสาธิตทำอาหารในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด”

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในวิชาอาหารไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหาร ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด” อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ผู้สอนวิชาอาหารไทย กล่าวถึงเหตุผล ที่เลือกนำเมนูข้าวผัดสับปะรด มาเป็นวิชาปฏิบัติในวันนี้เพราะว่า เมนูประเภทข้าวผัดเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่สำคัญของไทย เนื่องจาก ข้าวเป็นอาหารประจำชาติไทย “ข้าวผัด”

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนูขนมไทย”ขนมถั่วแปบ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และลงมือฝึกภาคปฏิบัติทำขนมไทย “ขนมถั่วแปบ” ในรายวิชาขนมไทย ซึ่งสอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ขนมถั่วแปบ : เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวห่อไส้ ประกอบด้วยถั่วเหลือง มะพร้าวขูด รับประทานคู่กับน้ำตาลทราย ที่ผสมงาขาว

Read more