ธุรกิจอาหารนำนักศึกษาดูงานในกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018” ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานในกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018” (Makro-Horeca-Challenge-2018) ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

Read more

การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนูอาหารไทย”ผัดไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติในวิชาอาหารไทย ในวันดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ “ผัดไทย” สอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร “ผัดไทย” เป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยสมชื่อ นอกจากจะเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเมนูที่ดังไปไกลทั่วโลกจนถูกยกให้เป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทย การเรียนการสอนในวิชาอาหารไทย จึงต้องหยิบยกเอาเมนู

Read more

การฝึกภาคปฏิบัติทำขนมลูกชุบ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาขนมไทย ซึ่งในคาบวิชาดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้การทำขนมลูกชุบและได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การกวนถั่ว การปั้น การตกแต่งเพิ่มเติมสีสัน ขั้นตอนการชุบวุ้น จนได้ออกมาเป็นขนมลูกชุบที่สวยงามน่ารับประทาน นอกจากนี้การลงมือปฏิบัติแล้วนักศึกษายังต้องเรียนรู้การคำนวณต้นทุน และขั้นตอนกระบวนการนำขนมออกขายจริง ภายใต้การสอนและดูแลใกล้ชิดจากอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร  

Read more

ธุรกิจอาหารเข้าครัวสร้างทักษะทำอาหารร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เข้าครัวสร้างทักษะและประสบการณ์การทำอาหารสถานที่จริงในรายวิชาหลักการประกอบอาหาร เพื่อเรียนรู้จักหลักการประกอบอาหาร ขั้นตอนและเทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ และหลักการเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบ ณ ห้องครัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยประเดิมสามเมนูแรก

Read more