น้องน้ำ ตัวแทนภาคใต้การแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2019

นางสาวณัฐกานต์ วิชัย (น้องน้ำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Makro HoReCa Challenge 2019 จากการแข่งขันปรุงอาหารจานหลัก (Main Course) อาหารเอเชีย จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน

Read more