การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนูขนมไทย”ขนมถั่วแปบ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และลงมือฝึกภาคปฏิบัติทำขนมไทย “ขนมถั่วแปบ” ในรายวิชาขนมไทย ซึ่งสอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย

ขนมถั่วแปบ : เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวห่อไส้ ประกอบด้วยถั่วเหลือง มะพร้าวขูด รับประทานคู่กับน้ำตาลทราย ที่ผสมงาขาว และงาดำคั่ว โดยปัจจุบันมีการดัดแปลงให้มีสีสันที่น่ารับประทานมากขึ้น ด้วยการใส่สีต่าง ๆ ที่ได้จากธรรมชาติหรือสีผสมอาหาร ในระหว่างฝึกภาคปฏิบัติอาจารย์วัชรี พืชผล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเลือก “มะพร้าว” ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของขนมถั่วแปบ ควรเลือกใช้มะพร้าวทึนทึก

“มะพร้าวทึนทึก” คือ มะพร้าวเกือบแก่ เนื้อจะหนา และแข็งกว่ามะพร้าวอ่อน นิยมใช้ในการ ทำขนม เนื่องจากเมื่อขูดเนื้อใส่ขนมแล้ว เนื้อมะพร้าวที่ได้จะไม่อ่อน และแข็งจนเกินไป

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับนักศึกษา นักศึกษามีความชื่นชอบในการเรียนปฏิบัติวิชาขนมไทย โดยให้เหตุผลว่า ทำให้รู้จักชนิดของขนมไทยมากขึ้น เมื่อได้ลงมือทำปฏิบัติจริงทำให้รู้ว่า “ขนมไทย” ทำไม่ยากอย่างที่คิด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปทำเพื่อจำหน่าย หรือรับประทานเองที่บ้านได้