การเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด”

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในวิชาอาหารไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหาร ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติทำเมนู “ข้าวผัดสับปะรด”

อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ผู้สอนวิชาอาหารไทย กล่าวถึงเหตุผล ที่เลือกนำเมนูข้าวผัดสับปะรด มาเป็นวิชาปฏิบัติในวันนี้เพราะว่า เมนูประเภทข้าวผัดเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่สำคัญของไทย เนื่องจาก ข้าวเป็นอาหารประจำชาติไทย “ข้าวผัด” คือ การนำข้าวที่เหลือค้างคืนมาผ่านกระบวนการผัด เพิ่มเติมใส่วัตถุดิบและเครื่องปรุงต่าง ๆ ทำให้ได้เป็นอาหารจานใหม่ อีกหนึ่งเมนู

“ข้าวผัดสับปะรด” นับเป็นตัวแทนเมนูข้าวผัดจากประเทศไทย เป็นเมนูที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ อยู่ในอาหารจานเดียว เช่น เทคนิคการผัดที่ได้มาจากประเทศจีน มีการใส่แฮมหรือใส้กรอกที่รับมาจากวัฒนธรรมประเทศตะวันตก มีส่วนผสมของผงกะหรี่จากเครื่องปรุงหลักของประเทศอินเดีย ส่วนข้าวและสับปะรด คือ วัตถุดิบสำคัญที่มีในประเทศไทย ข้าวผัดสับปะรดจึงเป็นอาหารจานเดียวของไทยที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในระหว่างการเรียนปฏิบัติยังได้สอดแทรกเทคนิค เรื่องของการจัดตกแต่งจานข้าวผัดสับปะรดให้ดูน่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่จานอาหารอีกด้วย ฝึกสอนโดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ