นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทำอาหาร ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมแข่งขันทำอาหาร ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน กิจกรรม “Pha Ngan Culinary Challenge 2018” เป็นกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟภาคใต้ มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเชฟมืออาชีพ จากโรงแรม และร้านอาหารในภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คน ณ บริเวณเรือหลวงพะงัน ท่าเทียบเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คอนเซป วัตถุดิบในท้องถิ่น

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้นำนักศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจุไรรัตน์ ญาณสูตร นายสิทธิโชค อินทร์ถาวร และนายกฤษฎา จารณะ เข้าร่วมในการแข่งขัน ประเภททีม 3 คน รูปแบบอาหารไทยโมเดิร์น ที่จะประกอบด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก และขนมหวาน โดยทีมนักศึกษา ที่เข้าแข่งขันได้รังสรรค์อาหาร ที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี้
– กระทงทองกุ้งทอดปักษ์ใต้
– น้ำพริกลงเรือ กับ ปลากระพงทอดขมิ้น
– กุ้งอบซอสฉู่ฉี่ กับ ผัดยอดมะพร้าวผักรวม
– ขนมชั้น สอดไส้ถั่วกวน และไข่เค็ม

ในการแข่งขัน ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น มีผู้เข้าแข่งขันรวม 16 ทีม เป็นทีมแข่งขันที่ประกอบด้วยเชฟมืออาชีพ จากโรงแรม และร้านอาหาร ในภาคใต้ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คว้ารางวัล เหรียญเงินประเภทอาหารไทยโมเดิร์น ด้วยคะแนน 81.75 คะแนน นับเป็นทีมที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการแข่งขัน

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอาหาร กล่าวว่า การนำนักศึกษาร่วม แข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียน มาใช้ได้โดยตรง แสดงถึงการคิดและพัฒนาทักษะของตนเอง เป็นการสร้างประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน ตลอดถึงการฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะ และศักยภาพที่ดีต่อไป