อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 อาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเค้กโรล ณ So Sweet By ครูยุ้ย จังหวัดปทุมธานี การอบรมในครั้งนี้อาจารย์วัชรีได้กล่าวว่า เป็นการอบรมเค้กโรล รวมทั้งการทบทวนพื้นฐานในการทำเค้ก ได้อบรมทั้งโรลสปันจ์และโรลชิฟฟอน ที่สามารถดัดแปลงได้สารพัดรส ในคลาสอบรมนี้เค้กตัวที่โดดเด่นที่สุด คือ เชดด้าชีสโรล เป็นเค้กที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นเค้กที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นาน การอบรมครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดัดแปลงเป็นโรลสารพัดรส เช่น โรลนมสดฮอกไกโด โรลผลไม้ โรลส้ม โรลช็อคโกแล็ต โรลแบล็คฟอเรสต์ พิเศษสุด โรลกาแฟ ในคลาสมีการสอนตีบัตเตอร์ครีมแบบไร้เนยขาว ปราศจากไขมันทรานส์ ซึ่งถือเป็นเค้กที่ดีต่อสุขภาพ เหมาะกับยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากได้เรียนการตีเนื้อโรล บัตเตอร์ครีมแล้ว ยังได้เรียนวิธีทำอัลมอนด์เคลือบคาราเมลไว้แต่งเค้กหรือโรลกาแฟ ซึ่งวิธีที่สอนนั้นถือว่าเป็นวิธีการทำขั้นสูงในการทำเบเกอรี่ตามสูตรของฝรั้งเศส อีกทั้งยังได้เรียนเทคนิคต่าง ๆ การม้วนโรลแบบไม่ยากไม่ต้องใช้ไม้ช่วย ทำยังไงหน้าโรลถึงจะไม่ลอก หรือถ้าอยากให้ลอกต้องใช้วิธีไหน ในการอบรมทำให้ทราบเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ การจัดเสิร์ฟ การตกแต่งเค้ก การบรรจุ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ที่สามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา รวมไปถึงการเผยแพร่หรือฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในโอกาสต่อไป

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

หลักสูตรเค้กโรลนั้นเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ทั้งกับการเรียนการสอน อีกทั้งการเผยแพร่ฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ แต่ในขณะเดียวกันในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าและทันสมัยในธุรกิจประเภทเบเกอรี่เป็นไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองของผู้สอน และเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวมกับทางคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

อาจารย์วัชรี พืชผล
รายงาน/ภาพ