นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารร่วมสาธิตทำอาหาร ในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร ”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้เข้าร่วมสาธิตทำอาหารในกิจกรรม “งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร แม็คโคร โฮเรก้า อินเตอร์ฟู้ด 2018 : อร่อยง่าย สไตล์อินเตอร์ ต้องที่แม็คโคร ” ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกฤษฎา จารณะ นางสาวจุไรรัตน์ ญาณสูตร และนายสิทธิโชค อินทร์ถาวร ร่วมสาธิตทำอาหารเมนูผักโขมอบชีส ใน 3 รูปแบบ คือ ผักโขมอบชีสแบบใส่ถ้วยอบ พายผักโขมอบชีส และปอเปี๊ยะไส้ผักโขมอบชีส โดยได้สาธิตวิธีการทำ แนะนำเทคนิคในการต่อยอดเมนูอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียนมาพัฒนาทักษะของตนเอง ทำให้มีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการทำอาหารและอยากที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
รายงาน/ถ่ายภาพ