อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)

เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2561 สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านอาหารรูปแบบ โมเดิร์นคาเฟทีเรีย (Modern Cafeteria)” ณ ห้อง MSC2-07 และ ห้อง MSC2-03 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและผู้ที่สนใจ โดยเชิญวิทยากร เจ้าของกิจการร้านอาหาร Cafeteria สุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม เช่น อบรมเชิงทฤษฎี การบรรยาย เทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหารในรูปแบบ Modern Cafeteria อบรมปฏิบัติการ การเครื่องดื่มค็อกเทล การทำอาหารฟิวชั่น และการทำเบเกอรี่ ขนมอบ เป็นต้น

“Modern Cafeteria” คือ ร้านอาหารที่มีการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ให้เลือกรับประทานหลากหลายประเภทอยู่ในร้านเดียวกัน ทั้ง อาหารหลัก อาหารว่าง เบเกอรี่ ไอศกรีม กาแฟสด และเครื่องดื่มอื่น  ๆ ในรูปแบบที่ผสมผสาน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้าน