กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รหัส 61 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ภาพบรรยายกาศของกิจกรรมในวันนี้ มีความสนุกสนาม รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชา